Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Van den Bosch Financieel Advies

Monseigneur Suijsstraat 18

5375AG REEK

0486476306

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële

dienstverlener.

U wilt een verzekering

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit

document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van

risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• Heeft u de verzekering nodig?

• Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?

• In welke situaties keert de verzekering uit?

• In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer

tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan

verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde

activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5. Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies Gericht op afsluiten Combinatie

n.v.t. n.v.t. € 2000

RISICO'S AFDEKKEN 1 van 4

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke

situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een

goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies

Welke financiële

oplossing past bij u

en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,

analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken

Welke aanbieder heeft

de financiële

oplossing die bij u

past?

Dit biedt deze

dienstverlener

Dit biedt deze

dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal

aanbieders samen.

Geen vergelijking

van producten

Vergelijking van beperkt

aantal producten

Vergelijking van groot

aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

RISICO'S AFDEKKEN 2 van 4

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract

Heeft u gekozen? Dan

kunnen wij ervoor

zorgen dat u de

contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de

contracten krijgt.

Onderhoud

U heeft een contract.

Daarna houden wij in

de gaten of het goed

gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.

Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u

tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen.

Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het

contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

RISICO'S AFDEKKEN 3 van 4

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde

kosten

Overlijdensrisic

o

AOV

Betalingsbesch

ermers

Advieskosten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kosten gericht op

afsluiten product

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beide € 2000 € 400 € 2000 € 400

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.

Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Copyright Van Den Bosch Financieel Advies © 2017. All Rights Reserved.