Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Van den Bosch Financieel Advies

Monseigneur Suijsstraat 18

5375AG REEK

0486476306

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële

dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een

nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel

onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.

• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.

• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.

• Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer

tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan

verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde

activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1. Onderzoek

Hoe is uw

persoonlijke situatie?

2. Advies

Welke financiële

oplossing past bij u

en uw situatie?

3. Zoeken

Welke aanbieder

heeft de financiële

oplossing die bij u

past?

4. Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij

ervoor zorgen dat u

de contracten krijgt.

5. Onderhoud

U heeft het contract.

Daarna houden wij in

de gaten of het goed

gaat.

Verzekeringen bij de hypotheek

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek

1. Hoe is uw

persoonlijke situatie?

2. Advies

Welke financiële

oplossing past bij u

en uw situatie?

3. Zoeken

Welke aanbieder

heeft de financiële

oplossing die bij u

past?

4. Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij

ervoor zorgen dat u

de contracten krijgt.

5. Onderhoud

U heeft het contract.

Daarna houden wij in

de gaten of het goed

gaat.

Gemiddelde kosten

Combinatie van advies en gericht op afsluiten

€ 2500

HYPOTHEEKVRAAG 1 van 4

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke

situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een

goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

2. Advies

Welke financiële

oplossing past bij u

en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,

analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft

de financiële

oplossing die bij u

past?

De hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met

elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Dit biedt deze dienstverlener niet

 - Geen vergelijking van producten

 - Vergelijking van beperkt aantal producten

Dit biedt deze dienstverlener

 - Vergelijking van groot aantal producten

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

Verzekeringen bij de hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met

elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal

aanbieders samen.

Dit biedt deze dienstverlener niet

 - een vergelijking van producten

Dit biedt deze dienstverlener

 - Vergelijking van beperkt aantal producten

Dit biedt deze dienstverlener niet

Vergelijking van groot

aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan

kunnen wij ervoor

zorgen dat u de

contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5. Onderhoud

U heeft een contract.

Daarna houden wij in

de gaten of het goed

gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.

Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u

tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen.

Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het

onderhoud van uw contract.

Niet:

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.

• Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie

passen.

Wel:

• Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

                                              Gemiddelde kosten             Starter           Particulier      

Advieskosten                                      n.v.t.                         n.v.t.              n.v.t.

Kosten gericht op

afsluiten product                                 n.v.t.                          n.v.t.              n.v.t.

Combinatie                                       € 2500                        € 2500            € 2500

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.

Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

« terug

Copyright Van Den Bosch Financieel Advies © 2017. All Rights Reserved.